Kyrkjeblad for Sør-Fron


Kyrkjebladet deles ut til alle husstander i Sør-Fron.

Utenbygdsboende må gjerne ta kontakt for å få tilsendt bladet.

Kontingent for husstander i Sør-Fron er kr. 250,-
Kontingent for utenbygdsboende er kr. 300,-

Kontonr: 2095.21.81263

 I redaksjonen:
Synøve Barlund Fladby - redaktør
Kristin Sommer
Sokneprest Kristinn Olason

Kirkeverge Kristian Haave