Småbarnsang

Småbarnsang i Sør-Fron kapell starter onsdag 7. oktober 2015 kl. 10.00

Babysang

Babysang høsten 2015 starter 3. september kl. 10.00 i kapellet

Setermesse

Setermesse på Valseter, hos Renshusløkken søndag 28. juni kl. 11.00

Melding om dåp i Sør-Fron

Har kan du registrere ditt ønske om dåp i Sør-Fron menighet.

Kyrkjeblad for Sør-Fron

Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år.

Søk etter gravlagte

Du kan søke på navn til døde som er gravlagt på kirkegårdene her, og planlagte ...

Feste av grav på Sør-Fron kirkegård

Ved feste/reservering av gravsted må fester ( den som er ansvarlig for gravsted...

Sør-Fron sokneråd

Se oversikt over medlemmene i Sør-Fron sokneråd.

Kalender

Sør-Fron menighet
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron
Telefon: 61 29 92 30
Send e-post

Åpningstid:
Tirsdag - fredag kl 10.00-14.00

Dagens andakt
Andakt
9. oktober 2015 | Logg inn | Copyright 2015 Sør-Fron menighet Powered by Agrando