Feste av grav på Sør-Fron kirkegård


Festeavgift: kr. 250,- pr. grav pr. år. Faktura sendes årlig

Festeavgift: kr.250, - pr. grav pr. år. Faktura sendes årlig. Du får automatisk tilsendt faktura for ny periode når festetiden er utløpt.
 
Det skal ikke betales festeavgift for en grav som er "ny" for familien. Dette gjelder for de første 20 år etter gravlegginga.
 
Deretter skal det betales  normal festeavgift. Hvis det blir reservert grav for ektefelle ved siden av den gravlagte, betales det for dette gravstedet festeavgift fra dag en.
 
Når fredningstiden for graven er utløpt, kan fester melde fra om at graven skal slettes, dersom det ikke er ønskelig å feste graven i ytterligere 1 år. Festeavgiften vedtas av Sør-Fron kommunestyre, og er p.t. kr 250,-  pr. grav/år.
 
To graver ved siden av hverandre med felles gravminne, regnes som to graver.
Tilbake