Bispevisitas, november 2021


Bispevisitas, november 2021

 

 

DEN NORSKE KIRKE
Hamar biskop
Offisielt program for bispevisitas i Sør-Fron 17.-19. og 28. november 2021


Onsdag 17. nov.


09.30 Morgenkaffe med staben i Sør-Fron kapell
10.00 Stabsmøte
11.00 Trosopplærings og diakoniarbeidet i Sør-Fron sokn

12.00 Høgstdagsbønn i Sør-Fron kapell
- Andakt, bevertning. Sanggruppa «Godlåten» deltar
13.30 Besøk på Dale-Gudbrands gard, Gudbrandsdalsmusea og Pilegrimssenteret

15.00 Møte i Sør-Fron kirkelig fellesråd- og sokneråd på Dale Gudbrands gard

16.30 Møte med frivillige lag og foreninger i Sør-Fron på Dale Gudbrands gard

18.30 Konsert i Sør-Fron kirke – fri inngang


Torsdag 18. nov.


08.30 Morgensang i Sør-Fron kirke
09.30 Liene barnehage
11.15 Sør-Fron ungdomsskole - Samtaler med lærere og elever
13.15 Andakt ved biskopen på Sørheim omsorgssenter og samtaler
15.00 Møte med Sør-Fron kommunes – formannskap og personer med lederansvar 16.30 Middag i Einbusalen. Sør-Fron kommune er vertskap
18.00 Svahelle gard ( Tidligere prestegarden)
19.00 Kveldsmat i Sør-Fron kapell


Fredag 19. nov.


08.30 Morgensang i Sør-Fron kirke
09.00 Tveit smie
10.00 Sør-Fron arbeids- og frivillig senter
11.00 Lunsj med staben på kantina i kommunehuset
12.00 Møte mellom biskop og rådgiver, prost, prest og kirkevergen 14.15 Jordalen hoppanlegg
16.00 Gravholmen i Espedalen
17.00 Aftensang i Espedalen Fjellkirke – åpent arr.
17.45 Middag på Ruten fjellstue – Sør-Fron sokneråd er vertskap
Søndag 28. nov.
11.00 Visitasgudstjeneste i Sør-Fron kirke
13.00 Kirkekaffe på kommunelokalet m/biskopens visitasforedrag

Tilbake