Konserter i november/desember 2021


Konserter i november/desember 2021

 

 

 

07.November kl.19.00 Allehelgensdag – Konsert med Carl Petter Opsahl (gratis)
 
14.November kl. 20.00 – urframføring «Ljosi Miklu» Av Ida Rønshaugen (Hundorp 2021)
 
17.November kl. 18.30 – Konsert med lokale musikere (foregår under bispevisitas, gratis) 
 
21.November kl.17.00 – Konsert med Midt-Gudbrandsdal Orkester
 
03.Desember kl. 19.00 – Konsert med musikklinje fra VVS
 
04.Desember kl.18.00 – Konsert med Trine Rein
 
09.Desember kl. 19.00 – Konsert med Kari Hanne Rudrud og Randi Marie Steig
 
12.Desember kl.08.30 – Morgenkonsert med Norsk Et Lite Kor
 
19.Desember kl.19.00 – Bygdas Egen Julekonsert

Tilbake