Sør-Fron kirke innvendig


Kirka har et stort åttekantet rom.
 
Rett ovenfor hovedinngangen reiser alterveggen seg med prekestolen over alteret, et prekestolalter.

Rundt hele rommet går det et galleri, støttet opp av søyler.
Taket er et kvelvet tak, støttet oppe av fire store mastesøyler. Midtdelen både i lengdeaksen og i breddeaksen er høyere enn resten av taket.
 
Ved siden av forma på selve kirkerommet hadde plasseringen av prekestolen mye å si for hvordan god kirke var til bruk. I protestantisk gudstjeneste var preken minst like viktig som nattverden. Dette kommer tydeligst frem i reformerte kirker, der alteret er et enkelt bord, mens prekestolen er det mest sentrale i kirkerommet.
 
Det er satt inn et maleri over alteret under prekestolen, og som er en øvre avslutning av alterveggen er det et kraftig profilert list og det er et ovalt felt med JAHVE - Guds navn med hebraiske bokstaver - omgitt av forgylte stråler. På gesimsen står det flere steder urner med forgylte røykskyer som stiger opp, og ellers er det guirlanderer og draperi, alt utskåret i tre og forgylt.
 
Prekestolen i Sør-Fron kirke er eldre enn selve kirka. Det er den samme prekestolen som var benyttet i Listad-kirka. Den er laget av billedhoggeren Lars Jensen Borg.
Tilbake