Kirkevalget 2023


Kirkevalg

Forhåndsstem digitalt i kirkevalget VED Å TRYKKE HER eller gå på https://www.kirken.no/valg/

 

 

Kort om kirkevalget

 • Demokratisk valg der medlemmer bestemmer og velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
 • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
 • Valgdagene er 10. og 11. september 2023
 • Du kan få bistand til å stemme fysisk av valgfunskjonær
 • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
 • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september kl. 15
 • Den digitale stemmeløsningen har skjermleser
 • Forhåndsstem fysisk fra 10. august til 8. september. Kontakt din menighet for tid og sted for fysisk forhåndsstemming
 • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023.
 • Det sendes ikke ut valgkort i kirkevalget, men medlemskap kan sjekkes på medlemssiden til Den norske kirke
 • Det er ikke lenger mulig å stille til 2023-valget, men alle medlemmer over 18 år kunne gjøre det innen 15. mai i år
Tilbake