18.02.2020: 2 Kor 3,12-18

12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. ...


Kilde: www.bibel.no