04.04.2020: 1 Kor 10,16-17

16 Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? ...


Kilde: www.bibel.no