Feste av grav på Sør-Fron kirkegård
 


Feste av grav på Sør-Fron kirkegård
Feste av grav på Sør-Fron kirkegård

Festeavgift: kr. 250,- pr. grav pr. år. Faktura sendes pr. 5. år.

I Sør-Fron er standard festetid satt til 5 år. Du får automatisk tilsendt faktura for ny periode når festetiden er utløpt.
 
Det skal ikke betales festeavgift for en grav som er " ny " for familien. Dette gjelder for de første 20 år etter gravlegginga.
 
Deretter skal det betales  normal festeavgif. Hvis det blir reservert grav for ektefelle ved siden av den gravlagte, betales det for dette gravstedet festeavgift fra dag en.
 
Når fredningstiden for graven er utløpt, kan fester melde fra om at graven skal slettes, dersom det ikke er ønskelig å feste graven i ytterligere 5 år .Festeavgiften vedtas av Sør-Fron kommunestyre, og er p.t. kr 1250,-  pr. grav for 5 år ( kr 250 pr år).
 
To graver ved siden av hverandre med felles gravminne, regnes som to graver.


25. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Sør-Fron menighet Powered by Agrando