Sør-Fron sokneråd
 


Sør-Fron sokneråd
Sør-Fron sokneråd

Se oversikt over medlemmene i Sør-Fron sokneråd.

 

Navn    Epost Tlf Mobil
 Egil Tofte  leder      
 Inger Bakke Jonsen  nestleder      
 Kristin Bratlien  fast representant      
 Aud Elinor Moheim  fast representant       
 Rita Lunde  fast representant      
 Rannveig Brandstad  fast representant      
 Mariann Isumhaugen  fast representant      
 Marita Aanekre  fast representant      
 Kristinn Olason  biskopens representant      
 John Arne Fossehagen  1. vara      
 Grethe Gillebo  2. vara - Espedalens representant      
 John Ståle Kristiansen  vara      

 Åse Beitdokken

John Sigurd Holtesmo

 vara

 vara

   

 

 13. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Sør-Fron menighet Powered by Agrando